ZAKRES CZYNNOŚCI

Zakres czynności objętych ofertą

  • Dokonanie archiwizacji, porządkowania i konserwacji zasobu akt kategorii „B”.
  • Sporządzenie spisu zdawczo – odbiorczego zasobu pracowniczego.
  • Porządkowanie zbioru po przekazaniu oraz uzyskanie zezwolenia Archiwum Państwowego na brakowanie akt, jeżeli zbiór archiwalny będzie tego wymagał (dotyczy akt, których okres przechowywania minął zgodnie z kwalifikacją dokonaną na podstawie Zarządzenia Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt).