O FIRMIE

Firma „Usługi Archiwistyczne Składnica Depozytowa” sp. z o.o. w Słupsku  powstała w styczniu 2006r, ze względu na ustawową konieczność prowadzenia tego rodzaju działalności w formie spółki kapitałowej. Wcześniej składnica funkcjonowała od 1997r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza „Usługi Archiwistyczne, Dagmara Ingielewicz”, która przekazała posiadany zasób archiwalny nowo powstałej spółce.

Aktualnie składnica posiada dokumentację osobową i płacową oraz finansowo-księgową ponad 170 firm z całej Polski. Dokumentacja przechowywana jest w Słupsku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 (na terenie Spółdzielni Niewidomych).

„Usługi Archiwistyczne Składnica Depozytowa” sp. z o.o. jest uprawniona do działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej na podstawie wpisu do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 788 093 939.

Z poważaniem

Dagmara Ingielewicz-Daszkiewicz
Prezes Zarządu