KWERENDY PRACOWNICZE

Kwerendy pracownicze

Byli pracownicy upadłych oraz likwidowanych zakładów mogą uzyskać stosowne zaświadczenia sporządzane na podstawie dokumentacji pracowniczej po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub listownym.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentów nie przekracza 14 dni kalendarzowych.