PRZEDMIOT OFERTY

1. OFERTA ARCHIWUM DLA ZAKŁADÓW PRACY

Przedmiotem oferty jest porządkowanie i brakowanie dokumentacji na terenie zakładów pracy oraz opracowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 

2. OFERTA ARCHIWUM DLA SYNDYKÓW I LIKWIDATORÓW

Przedmiotem oferty jest archiwizacja i przechowywanie zasobów aktowych podmiotów upadłych i likwidowanych. Skierowana jest do syndyków i likwidatorów chcących powierzyć swoje zasoby akt osobowych i innych, wyspecjalizowanej jednostce stale współpracującej z Archiwum Państwowym.