PRZEDMIOT OFERTY

OFERTA ARCHIWUM DLA ZAKŁADÓW PRACY

Przedmiotem oferty jest porządkowanie i brakowanie dokumentacji na terenie zakładów pracy oraz opracowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 

OFERTA ARCHIWUM DLA SYNDYKÓW I LIKWIDATORÓW

Przedmiotem oferty jest archiwizacja i przechowywanie zasobów aktowych podmiotów upadłych i likwidowanych. Skierowana jest do syndyków i likwidatorów chcących powierzyć swoje zasoby akt osobowych i innych, wyspecjalizowanej jednostce, stale współpracującej z Archiwum Państwowym.

Zakres czynności objętych ofertą

  • Dokonanie archiwizacji, porządkowania i konserwacji zasobu akt kategorii „B”.
  • Sporządzenie spisu zdawczo – odbiorczego zasobu pracowniczego.
  • Porządkowanie zbioru po przekazaniu oraz uzyskanie zezwolenia Archiwum Państwowego na brakowanie akt, jeżeli zbiór archiwalny będzie tego wymagał (dotyczy akt, których okres przechowywania minął zgodnie z kwalifikacją dokonaną na podstawie Zarządzenia Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt).