CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Cennik usług

1. sporządzenie kopii świadectwa pracy                                           17zł

 

2. sporządzenie kopii, innego niż świadectwo pracy

dokumentu z zakresu stosunku pracy,

w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia        4zł

 

3. sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej

bądź zasiłkowej albo strony listy płac                                                 4zł

 

4. sporządzenie odpisu świadectwa pracy,

za każdą rozpoczętą stronę                                                                35zł

 

5. sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy

dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu

potwierdzającego wysokość wynagrodzenia,

za każdą rozpoczętą stronę                                                                8zł 

 

6. sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków

na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia

(kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia

za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)                  4zł

 

*łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

*cennik zgodny jest z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY, z dnia 10 lutego 2005 r., w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania