CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Cennik usług

 

Sporządzenie kopii świadectwa pracy  17zł
Sporządzenie kopii, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy. W tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 4zł
Sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej lub strony listy płac 4zł
Sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę 35zł
Sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę  8zł
Sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków, na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)  4zł

 

*łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

*cennik zgodny jest z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY, z dnia 10 lutego 2005 r., w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania